Please click here to access the Swedish COVID-19 vaccination guidelines

Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

March 16, 2021
Please click here to access the Swedish recommendations relating to COVID-19