Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cookies Information

Pfizer använder cookies när du besöker den här webbplatsen.

En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator vid uppkoppling mot en webbplats och som sparas i anslutning till de filer som används av din webbläsare.

I cookien finns information om:
  • vilka webbplatser du besökt
  • vilka inställningar du gjort på webbplatsen
  • hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.


Olika typer av cookies
Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

  • Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookien lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.
  • Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).

Cookien lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänst.


Cookies på denna webbplats

Förstapartscookies
Denna webbplats innehåller följande förstapartscookies, det vill säga cookies som av Pfizer automatiskt sparas ned på din dator när du anger adressen för den aktuella webbplatsen, eller klickar på en länk till webbplatsen. Cookien mäter oftast trafiken och lagras på en specifik server.

SESS, www.pfizermedicalinformation.se/m.pfizermedicalinformation.se*:
Cookien används för att identifiera unika användare som har loggat in på siten. Cookien är en så kallad sessionscookie och lagras till sessionen är slut eller efter 30 minuters inaktivitet. *Cookie specifik för mobil site.

SSESS, www.pfizermedicalinformation.se/m.pfizermedicalinformation.se*:
Cookien används för att identifiera unika användare som har loggat in på siten. Cookien är en så kallad sessionscookie och lagras till sessionen är slut eller efter 30 minuters inaktivitet. *Cookie specifik för mobil site.

has_js, www.pfizermedicalinformation.se/m.pfizermedicalinformation.se*:
Cookies informerar content mangement-systemet om du har JavaScript aktiverat i din webbläsare. Innehållet kan då leveras utifrån dina inställningar. Cookien är en så kallad sessionscookie och upphör att gälla när du stänger webbläsaren. *Cookie specifik för mobil site.

janrainSSO_session, www.pfizermedicalinformation.se:
Cookie används av JavaScript när användaren är inloggad med Pfizer Connect SSO (Single Sign-on, en inloggning som tillåter en användare att skriva in ett namn och lösenord för att få tillgång till flera program). Cookien är en så kallad sessionscookie och upphör att gälla när du stänger webbläsaren.

Drupal.tableDrag.showWeight, www.pfizermedicalinformation.se/m.pfizermedicalinformation.se*:
Denna cookie hör till content mangement-systemet Drupal och möjliggör funktionalitet för detta. Cookien är en så kallad sessionscookie och upphör att gälla när du stänger webbläsaren. *Cookie specifik för mobil site.

Drupal.toolbar.collapsed, www.pfizermedicalinformation.se/m.pfizermedicalinformation.se*:
Denna cookie hör till content mangement-systemet Drupal och möjliggör funktionalitet för detta. Cookien är en så kallad sessionscookie och upphör att gälla när du stänger webbläsaren. *Cookie specifik för mobil site.

mobile_js_redirect.stopredirect, www.pfizermedicalinformation.se/m.pfizermedicalinformation.se*:
Denna cookie möjliggör för användaren att utföra en omdirigering från en stationär webbadress till en mobil och tillbaka, tex då ”mobil site”länk har klickats i. Cookien är en så kallad sessionscookie och upphör att gälla när du stänger webbläsaren. *Cookie specifik för mobil site.

welcome_info_name, www.pfizermedicalinformation.se/m.pfizermedicalinformation.se*:
Cookien används för att lagra data för att kunna identifiera återkommande besökare till siten och Pfizers plattform Pfizer Connect – Pfizers egna registreringstjänst. Cookien är en så kallad sessionscookie och upphör att gälla när du stänger webbläsaren. *Cookie specifik för mobil site.

expected_tab, www.pfizermedicalinformation.se:
Cookien används för att lagra data för att kunna identifiera återkommande besökare till siten och Pfizers plattform Pfizer Connect – Pfizers egna registreringstjänst. Cookien är en så kallad tjänstecookie och lagras i 5 år.

login_tab, www.pfizermedicalinformation.se:
Cookien används för att lagra data för att kunna identifiera återkommande besökare till siten och Pfizers plattform Pfizer Connect – Pfizers egna registreringstjänst. Cookien är en så kallad sessionscookie och lagras i 1 dag.


Tredjepartscookies
Denna webbplats innehåller även följande tredjepartscookies, det vill säga cookies som sparas ned på din dator av Pfizers leverantörer av webbplatsen.

s_cc:
Cookien används för att samla statistik hur siten används, av Adobe Omniture. Cookie sätts in och läses av programmet Java för att avgöra om cookies är aktiverade (endast satt till "true"). Cookien är en så kallad sessionscookie och upphör att gälla när du stänger webbläsaren.

s_sq:
Cookien används för att samla statistik hur siten används, av Adobe Omniture. Cookie sätts in och läses av programmet Java när ClickMap funktionen är aktiverad. Cookien är en så kallad sessionscookie och upphör att gälla när du stänger webbläsaren.


Hur du hindrar Pfizers lagring av cookies
Du har rätt att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator.

För att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies.

Eftersom metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du har får vi hänvisa dig till din webbläsares hjälpsidor för mer information. Rättigheten att hindra Pfizer att lagra cookies gäller dock inte för tjänstecookies, då dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras. Samtycke till Pfizers lagring av cookies.

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till användningen av ovan beskrivna cookies, för de syften som angivits för respektive cookie.

Kontakt vid frågor
Om du har frågor angående Pfizers användning av cookies är du välkommen att kontakta Pfizer enligt kontaktinformationen i sitens sidfot.