Användbara sidor för patienter och anhöriga

Pfizer kan ej ge medicinska råd rörande din behandling. Vänligen kontakta din behandlande läkare som bäst kan besluta om den behandling som passar dig eftersom din läkare är insatt i din medicinska historia och har kunskap om alla tillgängliga mediciner.

Pfizer’s företagshemsida
Här finner du information om Pfizer som företag, vilka läkemedel och behandlingsområden som Pfizer verkar inom. Samt den forskning och utveckling som pfizer bedriver och vilken tillverkning som görs i Sverige. Här finner du även information för att kunna beställa material och länkar till andra sidor av intresse för dig som patient.”

För att rapportera en biverkan
Vill du rapportera en biverkan eller har synpunkter på kvaliten på en Pfizer produkt är du även välkommen att ringa Pfizer på +46 8 550 520 00

Har du en medicinsk eller vetenskaplig fråga på en av våra produkter? Vänligen kontakta oss på +46 8 550 520 00

Läkemedelsinformation på FASS.se
Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (FASS) sammanställer aktuell läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin till läkare, patienter och veterinärer. Läkemedelsindustriföreningen driver denna portal och informationen är godkänd av svenska läkemedelsverket eller europeiska läkemedelsverket. Här kan du söka på ett specifikt läkemedelsnamn eller en substans som du vill veta mer om.

För att reklamera din medicin
Här finner du frågor och svar kring reklamation av läkemedel och hur du ska bära dig åt om du upptäckt fel på dina läkemedel. Denna sida ingår i läkemedelsbranschens webbportal för reklamation av läkemedel.