IBRANCE (palbociclib) Date of First Authorisation/Renewal of the Authorisation

Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

Date of first authorisation: 09 November 2016 
Date of latest renewal: 16 July 2021