IBRANCE (palbociclib) Marketing Authorisation Holder

Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgium