IBRANCE (palbociclib) Marketing Authorisation Number(S)

Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

IBRANCE 75 mg hard capsules
EU/1/16/1147/001
EU/1/16/1147/002
EU/1/16/1147/007

IBRANCE 100 mg hard capsules
EU/1/16/1147/003
EU/1/16/1147/004
EU/1/16/1147/008

IBRANCE 125 mg hard capsules
EU/1/16/1147/005
EU/1/16/1147/006
EU/1/16/1147/009