IBRANCE (palbociclib) Name of The Medicinal Product

Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

IBRANCE 75 mg hard capsules 
IBRANCE 100 mg hard capsules 
IBRANCE 125 mg hard capsules