IBRANCE (palbociclib) Pharmaceutical Form

Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

Hard capsule.

IBRANCE 75 mg hard capsules
Opaque, hard capsule, with a light orange body (printed “PBC 75” in white) and a light orange cap (printed “Pfizer” in white). The capsule length is 18.0 ± 0.3 mm.

IBRANCE 100 mg hard capsules
Opaque, hard capsule, with a light orange body (printed “PBC 100” in white) and a caramel cap (printed “Pfizer” in white). The capsule length is 19.4 ± 0.3 mm.

IBRANCE 125 mg hard capsules
Opaque, hard capsule, with a caramel body (printed “PBC 125” in white) and a caramel cap (printed “Pfizer” in white). The capsule length is 21.7 ± 0.3 mm.