IBRANCE (palbociclib) Qualitative and Quantitative Composition

Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

IBRANCE 75 mg hard capsules
Each hard capsule contains 75 mg of palbociclib.

Excipients with known effect
Each hard capsule contains 56 mg of lactose (as monohydrate).

IBRANCE 100 mg hard capsules
Each hard capsule contains 100 mg of palbociclib.

Excipients with known effect
Each hard capsule contains 74 mg of lactose (as monohydrate).

IBRANCE 125 mg hard capsules
Each hard capsule contains 125 mg of palbociclib.

Excipients with known effect
Each hard capsule contains 93 mg of lactose (as monohydrate).

For the full list of excipients, see section 6.1.