Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Viktigt meddelande

Sweden

Den medicinska informationen på denna site är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Pfizer Medical Information är en databas som innehåller information om Pfizers läkemedel. Informationen på siten är genomgående på engelska. Produkterna som omnämns kan ha annorlunda produktbeskrivningar i andra länder. Informationen har som syfte att ge balanserade, vetenskapliga och evidensbaserade svar på medicinska frågor direkt på förfrågan från hälso- och sjukvårdspersonal. Svaren på frågorna kan komma att innehålla referenser till behandlingar och doseringar som inte omfattas av godkänd produktresumé. För fullständig förskrivningsinformation som inkluderar indikation, kontraindikation, varningar och försiktighetsåtgärder samt biverkningar, vänligen se respektive produktbeskrivning. Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning. Ansvaret för en patients behandling åligger hälso- och sjukvårdspersonal baserat på dennes yrkeslegitimation, erfarenhet samt kunskap om patienten.

Webbplats Översikt
 
Är du hälso-sjukvårdspersonal? Klicka här
Om du inte är hälso- och sjukvårdspersonal, Klicka här