Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

Not a healthcare professional? Go to patient or caretakers website

Our Medications

APEXXNAR (pneumococcal 20-valent conjugate vaccine - diphtheria CRM197 protein)
COMIRNATY COVID-19 mRNA vaccines ((tozinameran) and (tozinameran / riltozinameran) and (tozinameran / famtozinameran))
DEPO-MEDROL cum lidocain (metylprednisolon acetat, lidokain HCL)
KETOGAN (dimetyl-aminodifenyl-butenhydroklorid ketobemidon)
NIMENRIX (Neisseria meningitidis polysackarid typ A, C, W-135, Y)
PREVENAR 13 (pneumocock 13-valent konjugerat vaccin-diphtheria CRM197 protein)
TERRA-CORTRIL POLYMYXIN B (oxitetracyklin, hydrokortison, polymyxin b sulfat)