Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine Date of Revision of the Text

Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

The full Summary of Product Characteristics for COMIRNATY is available here.

 

 

 

September 2021

Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.