Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine Pharmaceutical Form

Medical Information
Sweden
 

För att kunna förse dig med relevant och meningsfull information behöver vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

The full Summary of Product Characteristics for COMIRNATY is available here.

 

 

 

Concentrate for dispersion for injection (sterile concentrate).
The vaccine is a white to off-white frozen dispersion (pH: 6.9 - 7.9).