Medical Information
Sweden
 

För att förse dig med relevant och meningsfull innehåll måste vi veta mer om dig.

Välj den kategori som beskriver dig bäst.

Detta innehåll är avsett för vårdpersonal. Vill du fortsätta?

Medicinska förfrågningar

Pfizer medicinsk information svarar på 90% av förfrågningar inom 3 dagar. Om du behöver ett brådskande svar (på grund av akut sjukdom eller omedelbar klinisk intervention), vänligen uppge detta på webbformuläret.

Kontakta Pfizer Safety för att rapportera en biverkan via följande onlineformulär: www.pfizer.se/rapportera-biverkningar

Select Other Product, if you don't see the medication you are looking for in the list.
Lämna din kontaktinformation.
Avbryt