Om oss

Vårt arbete handlar om att ständigt stödja vårdbeslut för en säker och ändamålsenlig användning av våra produkter.

HCP Tablet

Vilka vi är

Vi interagerar direkt med vårdpersonal, patienter och vårdgivare.

Vi är en global organisation som tillhandahåller 'One Medical Voice' med högkvalitativ och konsekvent medicinsk information.

Vi som jobbar på medicinsk information har hälso- och sjukvårdsexamina eller relevant vetenskaplig utbildning och upprätthåller produktexpertis.

Vad vi gör
 

Svarar på förfrågningar om medicinsk information från patienter, vårdgivare och vårdpersonal.

  • Förser vårdpersonal med korrekt och balanserad klinisk och vetenskaplig informationsionals
  • Tillgodoser patienter och vårdgivare med produktinformation

HCP literature

Skapar och förvaltar vetenskapligt innehåll

  • Innehållet är evidensbaserat och korrekt, vetenskapligt balanserat, icke vilseledande och ej marknadsföring
  • Vetenskapligt innehåll genomgår noggrann intern medicinsk granskning och uppdateras regelbundet för att återspegla ny information

Molecules

Ledare inom medicinsk information

  • Samarbeta med MILE * och Drug Information Association

* Medical Information Leaders in Europe (MILE) är en organisation som representerar läkemedelsföretagens medicinska informationsfunktion i hela Europa. Målet med MILE är att kontinuerligt förbättra tillgången till information om läkemedel för vårdpersonal och patienter och därigenom bidra till en säkrare och mer lämplig användning av sådana produkter. För mer information, gå till:  www.mile-association.org

 

MILE

 

Medical